ORDLISTA

 
Auditeringsprocesser:
I auditering innebär en ”process” en följd frågor eller kommandon som auditören ger personen som får auditering. Denna arbetar med ämnet för processen tills han eller hon får en kognition (se nedan) eller tills laddningen har försvunnit.

Bron:
Se nedan, under ”Gradkartan”.

Clear:
Ett tillstånd som uppnås. I sina tidiga böcker drog Hubbard en parallell mellan det mänskliga sinnet och en dator som gav fel svar när den matades in med felaktiga siffror eller data. Genom auditering blir preclearn (den person som clearas) clearad från felaktiga inmatningar. Personen blir med andra ord av med sin samling mentala bilder och minnen som han eller hon konstant har reagerat på. Dessa bilder behövs inte längre. Personen har blivit fri från sin tvångsmässiga stimulus-respons-mekanism och tillståndet clear har uppnåtts.

C/S (Case Supervisor):
En case supervisor (fallövervakare) är en auditör som är utbildad i att övervaka en preclears framsteg på bron (”preclear” och ”gradkartan”, se nedan). Han eller hon meddelar auditören vilka steg som ska göras med preclearn och korrigerar auditören vid behov.

Kognition:
En kognition är något som en preclear (se nedan) kommer på om livet eller om sig själv. Det är en ny medvetenhet, ofta följd av att gammal laddning försvinner.
 
Dianetik:
Se förklaring i artikeln ”Bron”.

E-Meter:
Ett elektroniskt instrument som mäter en individs mentala tillstånd, och förändringen i detta tillstånd, som en hjälp för precision och hastighet i auditering. E-metern är inte utformad för att diagnosticera, behandla eller förebygga medicinska sjukdomar; inte heller är den särskilt effektiv i detta.

Spel:
Med ett “spel” menar vi inte ”något som inte görs på allvar”. Ett spel är snarare ett område för aktivitet där en person försöker uppnå sina mål, och vilket styrs av vissa regler, friheter och barriärer. Ett spel kan således vara litet och mer eller mindre isolerat, såsom ett parti schack mot någon. Men också mer omfattande aktiviteter som ett arbete eller en yrkesutbildning skulle vara ett spel i denna bemärkelse, liksom det ”att uppfostra barn” eller ”att hitta en partner”.

Gradkartan:
En tabell med två kolumner som visar vägen till clear, den så kallade bron. På den högra sidan av tabellen ser man de olika stegen som kallas releasetillstånd (lättnadstillstånd), och vilka motsvaras av olika vinster som uppnås i auditering. Den vänstra sidan av tabellen beskriver de viktiga utbildningsstegen genom vilka man skaffar sig den kunskap och skicklighet som krävs för att tillhandahålla en release-grad till någon annan.
 
PC (Preclear):
Någon som får auditering i syfte att uppnå förbättring. Av “pre-clear” (”för-clear”), någon som är på väg att bli clear.

Processer:
Se “Auditeringsprocesser” (ovan).
 
Thetan:
Med ”thetan" avser vi personen själv – inte hans kropp eller namn, det fysiska universum, sinnet eller något annat, utan det som är medvetet om att vara medvetet; den identitet som är individen. Detta har ibland kallats själ, ande eller ett ”jag”. Vi använder det nymyntade ordet thetan för att undvika sammanblandning med andra tankeskolor.Web design Lakis Agrogiannis FixOnSite  
senast uppdaterad 2012-07-31