SCIENTOLOGINS MÅL


En primär målsättning inom scientologi är få människor att återvinna sin frihet vad gäller omgivningen och de spel individen är involverad i, samt i sin relation till andra.

Vi inom Ron’s org anser att självdeterminism är det högsta målet för individen, och det är i första hand detta vi strävar efter att förbättra och respektera. För utövande auditörer innebär det först och främst att respektera de önskemål och målsättningar som personer de auditerar har, eftersom varje individ själv har frihet att staka ut sin väg för erfarenheter. Vi antar inte att vi har rätt att blanda oss i den här processen. Auditören är en partner och en vän på vägen, som vare sig motarbetar den auditerade eller använder tvång i syfte att hjälpa.

Vi strävar mot ett sätt att leva tillsammans där varje individ kan hitta sig själv, men också bli mer medveten om omgivningens behov och önskemål - och respektera dem. Livet borde fungera på ett sätt som harmoniserar med alla åtta dynamiker (se avsnittet om Dynamiker), liksom det bör innebära chansen för varje individ att utveckla sig.

I denna strävan vill scientologer i Ron’s Org även samverka med andra trosuppfattningar eller vägar till självförbättring på ett fredligt och konstruktivt sätt. Vi vill inte ställa oss på sidan av. Istället vill vi bidra, tillsammans med andra som är intresserade av självförbättring, så att det positiva i varje enskild individ stöttas och får möjlighet att komma till uttryck, eftersom vi har en övertygelse att var och en av oss har det inom sig att kunna påverka hur livet på den här planeten ska utvecklas. Det börjar med att arbeta med sig själv och att allteftersom expandera medvetenheten till andra personer och spel, för att även stödja och hjälpa dem vid behov.

Det yttersta målet i allt detta är förmågan att uppfatta de saker och processer som pågår omkring oss och att förstå det hela med respekt. Det är en lång väg men vi tror att detta är anledningen till vår existens - att lära och utveckla oss själva.Web design Lakis Agrogiannis FixOnSite  
senast uppdaterad 2012-07-31