DYNAMIKERNA


I scientologin delar vi in livet i åtta olika områden till vilka människan alla aktiviteter kan hänföras. Områdena kallas för dynamiker.
 
Alla vill uppnå något utmed dessa dynamiker, även om man givetvis har olika prioriteringar och preferenser, liksom man har olika fixeringar och antipatier inom områden som kan kontrolleras av det reaktiva sinnet.

Dynamikerna bygger på varandra. Du kan föreställa dig dem som koncentriska cirklar som sträcker sig längre och längre ut från ett gemensamt centrum. Föreställ dig sen att den första dynamiken ligger i detta centrum, kring vilken den andra, den tredje osv dynamiken kretsar.

Den första dynamiken är personens överlevande som sig själv. Faktum är att allt en person behöver för det egna överlevandet är en del av den här dynamiken, till exempel den personliga närmiljön men också det man kan kalla att ”att göra det på sitt sätt”.

Den andra dynamiken för in en partner i ekvationen. Det är dynamiken för sex, familj och drivkraften att utveckla sig själv som del av och tillsammans med en partner, barn och en familj.

Den tredje dynamiken är drivkraften att överleva som grupp. Såväl vänner som arbetskamrater ingår här, och allt du kan uppleva och göra som ett team eller en grupp.

Den fjärde dynamiken omfattar överlevande som mänsklighet. Den här dynamiken inbegriper allt sådant som individen själv menar att han känner sig påverkad av eftersom han är en del av mänskligheten.

Den femte dynamiken omfattar överlevande för allt levande. Den innefattar djur och växter, liksom ens egen kropp. Att omge sig med husdjur eller att syssla med trädgårdsarbete är en del av den femte dynamiken, men även sådant som att arbeta i en miljörörelse kan räknas hit.

Den sjätte dynamiken gäller lagarna för det vi kallar MEST (ett ord som skapats utifrån begynnelsebokstäverna hos materia, energi, space - dvs rymd - och tid). Dessa är de beståndsdelar som det fysiska universum är byggt utav och vars lagar, bestämbara av vetenskapen, styr det. Människan som varelse verkar inom den här ramen och kan uppnå mer kontroll över den genom ökad förståelse.

Den sjunde dynamiken handlar om drivkraften att fortsätta existensen som en andlig varelse, liksom önskan för andra att fortsätta existera som andliga varelser. Allt mentalt och andligt tillhör den här dynamiken.

Den åttonde dynamiken identifieras med Gud och/eller evigheten. I scientologi definieras inte den här dynamiken närmare än så, då detta är en personlig fråga som skulle inkräkta alltför mycket på den privata sfären hos en person och hans tankar om det högsta.

Auditering syftar till att låta personen undersöka all sin potential på de olika dynamikerna, för att utveckla den största möjliga förmågan att välja vad och hur han eller hon vill spela livets spel på dem.

Laddning i det reaktiva sinnet kan ofta yttra sig i att en person agerar tvångsmässigt inom vissa dynamiker, eller att han inte har någon tillgång alls till andra. Människor kompenserar ofta sin oförmåga på en dynamik genom att agera tvångsmässigt på en annan. Du kan hitta många exempel på detta i livet, som till exempel fixeringen på sex i vårt samhälle eller betoningen på hur den ideala kroppen ska se ut som gör det nästintill omöjligt för många att fungera på andra dynamiken.

Men problem på en dynamik kan också inverka på en annan. En person som inte känner sig tillfreds med sig själv eller grubblar över sin identitet kan också ha svårigheter att ha ett öppet och ärligt förhållande, eller att uppfostra barn utan att överföra sina egna problem på dem. En person med problem på första dynamiken kan även ha svårigheter att fungera i ett arbetslag. Han kommer att vara osäker, eller ha svårt att bidra med sin fulla kapacitet.

Genom att ta bort laddning från de problematiska områdena i auditering kan dylika hinder övervinnas, och på så vis ge dig en möjlighet att uppnå din fulla potential.Web design Lakis Agrogiannis FixOnSite  
senast uppdaterad 2012-07-31